Обстеження будівель

Ми маємо широкий спектр послуг з інженерного та технічного обстеження будівель. Працюємо з аеропортами, торговельними комплексами, готелями, офісами і промисловими об’єктами.

Обстеження технічного стану будівель і споруд включає наступні роботи:

 • Візуальне та інструментальне обстеження основ і фундаментів, надземних несучих та огороджувальних конструкцій.
 • Виконання обмірів із визначенням фактичного складу перекриттів, покриття та покрівлі. Розробка обмірних креслень будівель і споруд.
 • Фотофіксація, картографування та класифікація виявлених дефектів і пошкоджень відповідно до чинних нормативних документів.
 • Побудова розрахункових скінченно-елементних моделей будівель і споруд, аналіз напружено-деформованого стану з урахуванням виявлених дефектів і пошкоджень, перевірка відповідності перерізів несучих елементів вимогам чинних будівельних норм.
 • Визначення фізичного зносу та технічного стану об’єктів обстеження.
 • Надання технічних рішень і рекомендацій з відновлення пошкоджених конструктивних елементів і забезпечення нормального технічного стану будівельного об’єкта.
 • Розробка протиаварійних проєктних рішень.
 • Моніторинг технічного стану об’єкту під час виконання відновлювальних будівельно-монтажних робіт.
 • Технічний супровід будівель і споруд впродовж подальшої експлуатації.

Проєктно-вишукувальні роботи проводять сертифіковані інженери-проектувальники під керівництвом провідних експертів із технічного обстеження будівель і споруд. Більшість інженерів мають викладацький досвід і наукові ступені в провідному будівельному виші України – Київському Національному Університеті Будівництва і Архітектури (КНУБА).  Кошик